ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
.net
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
.org
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
.biz
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
.info
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
.website
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
$10.00 USD
1 سال
.ng.com hot!
$40.00 USD
1 سال
$50.00 USD
1 سال
$40.00 USD
1 سال
.life new!
$30.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
$60.00 USD
1 سال
.icu new!
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
$24.00 USD
1 سال
.top new!
$15.00 USD
1 سال
N/A
$15.00 USD
1 سال
.store new!
$60.00 USD
1 سال
N/A
$80.00 USD
1 سال
.xyz new!
$3.00 USD
1 سال
N/A
$10.00 USD
1 سال
.ac hot!
$70.00 USD
1 سال
N/A
$80.00 USD
1 سال
.actor new!
$30.00 USD
1 سال
N/A
$30.00 USD
1 سال
.bid new!
$12.00 USD
1 سال
N/A
$12.00 USD
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains